Preikestolen i Eid kyrkje
Preikestolen i Eid kyrkje - 4 ©

Kommunedelplan for kulturarven i Eid.Kulturarven i EidKommunedelplan for kulturarven i Selje.Kulturarven i Selje

Vi har ein rik kulturarv i Stad kommune, og kvar bygd har sine spesielle kulturminne som er omtala i dei to kulturarvplanane. På sikt vil desse bli samla i eit plandokument for Stad kommune.

Kulturarvplanane kan du få på biblioteket i Operahuset, på biblioteket i Selje og i informasjonen i Stad rådhus.

Utvalde kulturminne i Stad:

Kulturminna, kulturmiljøa og kulturlandskapa vitnar om historia vår.  Kunnskap om kulturarven er viktig for at lokale aktørar skal kunne ta ut potensialet og nytte denne som ein ressurs i samfunnsutviklinga.

Dei utvalde kulturminna i Eid er desse:

 • Veganlegget gjennom Hogaåsen og vidare.
 • Gravhaugane Rundehogjen og Skjoratippen på Myklebust.
 • Bautasteinane på Naustdal.
 • Kyrkjestadane Eid og Stårheim.
 • Steingardar som eit typisk kulturminne.
 • Gardane på Åsane: Spesielle kulturmiljø og kulturlandskap.
 • Setrane i kommunen.
 • Fjordhesten: Rasen har eit vern av status som urhest og er av nasjonal verdi. www.norsk-fjordhestsenter.no
 • Båtstøene og naustmiljøa, som td. Årdalsvika.
 • Kulturlandskap, som td. Orheimsvika.
 • Den gamle postvegen over Brekka.
 • Kraftverket ved Kviafossen i Eidselva.
 • Kulturmiljøet ved Yris hotell.
 • Holmøy Arbeidsskule med tilhøyrande kulturmiljø.
 • Eidsgata/Tverrgata og Myklebustgardane.
 • Eksersisplassen med tilhøyrande anlegg som skytebana på Vårsetra.
 • Lag- og organisasjonslivet: Ei rik historie som ikkje fullt ut er registrert.