3 ©
0 ©
7 ©
0 ©
0 ©
0 ©

Velkomen til Nordfjordeid

Å invitere er ein av kjerneverdiane i eidasamfunnet. Det ligg naturleg for eidarane å skape ulike arena for samhandling, kulturell utveksling og verdiskaping. Difor heiter slagordet «Eid inviterer»! I mange generasjonar har Eid vore ein naturleg samlingsstad for både handel, militær eksersis, som trafikkknutepunkt og som sosialt samlingspunkt for aktivitetar innan kultur og idrett. Eid tilhøyrer difor like mykje deg som kjem utanfrå som det tilhøyrer dei fastbuande!

Filmar

Eid Inviterer videoVestlandsperla video

Magasin

EI 2018EI 2018EI 2017EI 2016EI 2014EI 2012EI 2010

Profilmanual

Vi inviterer til bruk av logoen til Eid inviterer.

Eid inviterer er eit verkty og ei merkevare for profilering av det gode liv i Eid. Vi er alle med å eige denne! Logoen, bileta og historiane kan brukast av alle som ynskjer å profilere Eid på ein positiv måte.

Profilmanual Logoar og profilelement